9. září

Regulace imunity v laboratoři a u lůžka

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 9. 9. 2021

program ke stažení

Klasifikace:

Pracovní schůze

Kontakt:

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM, Vídeňská 1958/9,

14021 Praha 4, tel. 261365222, e-mail: ilja.striz@ikem.cz

RNDr. Dominik Filipp, CSc.,

Oddělení imunobiologie, Ústav molekulární genetiky, Vídeňská 1083,

142 20 Praha 4, tel: 296 443 158, e-mail: dominik.filipp@img.cas.cz