12. září

Problematika očkování

Místo a datum konání:

Praha, 12. 9. 2019

Karlovo náměstí 5

Klasifikace:

Pracovní schůze

Informace:

Program

Moderuje Jiřina Bartůňková a Markéta Bloomfield

1/ Radomíra Limberková: Spalničky - aktuální laboratorní a epidemiologické poznatky

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, NRL pro spalničky, zarděnky, příušnice a parvovirus B19, Státní zdravotní ústav, Praha

20 minut

2/ Karolína Doležalová: Kalmetizace; klady a zápory ukončení celoplošného očkovacího programu

Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice a 1.LF UK, Praha

20 minut

3/ Jana Holubová: Proč je pertuse neustálý problém i přes vysokou proočkovanost populace?

Mikrobiologický ústav AVČR, Praha

20 min

4/ Milan Raška: Současné směry ve vývoji vakcíny proti HIV infekci

Ústav imunologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

20 min

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 435 960, e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Veronika Sýkorová
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 433 808, e-mail: veronika.sykorova@fnmotol.cz