12. září

Problematika očkování

Místo a datum konání:

Praha, 12. 9. 2019

Karlovo náměstí 5

Klasifikace:

Pracovní schůze

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 435 960, e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Veronika Sýkorová
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 433 808, e-mail: veronika.sykorova@fnmotol.cz