19. května

Primární protilátkové imunodeficience – moderní trendy v terapii a diagnostice - WEBINÁŘ

Místo a datum konání:

ONLINE, 19. 5. 2021

POZVÁNKA

Pořadatel:

TAKEDA

Odborný garant:

Pracovní skupina Mladí alergologové a imunologové

Kontakt:

MUDr. Zita Chovancová, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie,  FN U sv. Anny v Brně a LF MU

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D., Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha