13. Února

Primární imunodeficience – tématika stále živá

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 13. 2. 2020

Klasifikace:

Pracovní schůze

Informace:

Program ke stažení zde

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc,

ÚKIA FN Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno

tel.: 543 183 125, e-mail: jiri.litzman@fnusa.cz

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.

Ústav imunologie FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha

tel: 224 435 959, e-mail: anna.sediva@lfmotol.cuni.cz