14. prosince

Předvánoční setkání alergologů a klinických imunologů

Místo a datum konání:

Praha, 14. 12. 2023

Autoklub, Opletalova 29, Praha 1

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČSAKI

Odborný garant:

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Kontakt:

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Alergologie a klinická imunologie Synlab Czech s.r.o., Stroupežnického 18,

150 00 Praha 5 – Smíchov

tel/fax: 277 010 521, e-mail: vit.petru@synlab.com