29. dubna

Odborný seminář Chiesi

Místo a datum konání:

Praha, 29. 4. 2020

restaurace Petřínské Terasy
Kněžský refektář
Petřínské Sady 393
Praha 1 - Malá Strana

Klasifikace:

Seminář

Pořadatel:

Chiesi