12. listopadu

Moderní trendy v alergologii a klinické imunologii

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 12. 11. 2020

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

MUDr. Jitka Poláková

Pneumologická klinika 1. LF a TN Praha, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

tel: 261 082 187, e-mail: jitka.kosnerova@seznam.cz

MUDr. Tomáš Milota

Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

tel: 224 435 977, e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz