14. listopadu

Léková hypersenzitivita a intolerance

Místo a datum konání:

Praha, 14. 11. 2019

Lékařský dům

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.

Interní-gastroenterologická klinika LF MU, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 233 291, e-mail: Novotna.Bronislava@fnbrno.cz

MUDr. Lenka Sedláčková

Centrum alergologie a klin. imunologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel. 257 272 291, e-mail: lenka.sedlackova@homolka.cz