9. ledna

Klinické aspekty transplantací orgánů a krvetvorných kmenových buněk

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 9. 1. 2020

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Pracovní schůze

Doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.

Odd. imunogenetiky, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 Krč
tel: 261 362 347, e-mail: antonij.slavcev@ikem.cz

Doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.

Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 775 20 Olomouc

tel.: 588 632 420, e-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz