8. dubna

Kazuistiky - ZRUŠENO

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 8. 4. 2021

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,

Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: 477 114 410, e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové

tel.: 495 833 780, e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz