14. dubna

Kazuistiky

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 14. 4. 2022

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 410, e-mail: dalibor.jilek@kzcr.eu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 833 780, e-mail: irena.krcmova@fnhk.cz