8. listopadu

IX. Fórum alergenové imunoterapie

Místo a datum konání:

Štiřín, 8. – 9. 11. 2019

Klasifikace:

Kongres

Pořadatel:

Stallergenes