5. prosince

IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy

Místo a datum konání:

Praha, 5. 12. 2019

Autoklub ČR, Opletalova ul., Praha

Informace:

Čas události: 14:30 - 18:30 hod.

Program ke stžaení zde

Web:

www.imunoonkologie.cz

Pořadatel:

Bristol-Myers Squibb, sekce Onkologické imunologie ČOS