25. Února

HLA – workshop - z technických důvodů zrušeno

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 25. 2. 2021

Klasifikace:

Workshop

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Ing. Milena Vraná

ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

tel.: 221 977 484, e-mail: milena.vrana@uhkt.cz