9. března

HLA – workshop 2021 - on line

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 9. 3. 2021

program

on line připojení

Připojit se lze proklikem přes uvedený link:

Přihlášením přes web  www.sli.do a vložením kódu  HLA2021

 

Klasifikace:

Workshop

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Ing. Milena Vraná

ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

tel.: 221 977 484, e-mail: milena.vrana@uhkt.cz