16. Února

HLA – workshop: Vazba HLA s chorobami

Místo a datum konání:

Lékařský dům, Praha, 16. 2. 2023

Sokolská 33, Praha, 120 00

Klasifikace:

Workshop

Pořadatel:

Sekce imunogenetiky ČSAKI

Kontakt:

Ing. Milena Vraná
ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2,
tel.: 221 977 484, e-mail: milena.vrana@uhkt.cz