24. Února

HLA – workshop: Vazba HLA s chorobami

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 24. 2. 2022

Klasifikace:

Workshop

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Ing. Milena Vraná
ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2
tel.: 221 977 484, e-mail: milena.vrana@uhkt.cz