20. Února

HLA – workshop 2020

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 20. 2. 2020

Klasifikace:

Workshop

Informace:

Přihláška zde.

Program zde.

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Ing. Milena Vraná

ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 20 Praha 2

tel.: 221 977 484, e-mail: milena.vrana@uhkt.cz