8. září

Gastrointestinalni problematika u poruch imunity

Místo a datum konání:

Praha, 8. 9. 2022

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI, ČIS

Kontakt:

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha
tel.: 224 435 959, e-mail: anna.sediva@lfmotol.cuni.cz

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 477 751 800, e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz