8. září

Gastroenterologické projevy u poruch imunity

Místo a datum konání:

2. LF UK a FN Motol, Praha, 8. 9. 2022

Velká posluchárna 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 15006

Klasifikace:

Pracovní schůze

Informace:

Více informací naleznete v pozvánce ZDE

Pořadatel:

České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Odborný garant:

Anna Šedivá a Vlastimil Král

Přihlášky/registrace:

Registrace předem na http://www.csaki.tv/pracovni-schuze