13. ledna

COVID-19 a transplantace orgánů a krvetvorných buněk

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 13. 1. 2022

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel.: 585 632 383, e-mail: frantisek.mrazek@fnol.cz

Doc. MUDr. Antonij Slavčev, CSc.
Odd. imunogenetiky, IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 Krč
tel.: 261 362 347, e-mail: antonij.slavcev@ikem.cz