10. Února

Covid-19 a imunita

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 10. 2. 2022

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 435 960, e-mail: jirina.bartunkova@lfmotol.cuni.cz

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Pracoviště klinické a transplantační imunologie IKEM, Vídeňská 1958/9,
14021 Praha 4, tel.: 261365222, e-mail: ilja.striz@ikem.cz