11. Února

Covid-19 a imunita - WEBINÁŘ

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 11. 2. 2021

PROGRAM

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 477 751 800, e-mail: vlastimil.kral@zuusti.cz

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Ústav imunologie FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha
tel.: 224 435 959, e-mail: anna.sediva@lfmotol.cuni.cz