4. března

Co se alergolog v televizi nedozví

Místo a datum konání:

, 4. 3. 2021

ONLINE SYMPOZIUM NEJEN O ALERGENOVÉ IMUNOTERAPII

pozvánka

Web:

https://aitfokus.cz/

Pořadatel:

Stallergenes Greer

Odborný garant:

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.