5. září

Buněčné a molekulární základy imunologie 2021

Místo a datum konání:

Praha, 5. 9. – 11. 1. 2022

Kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2021“ organizovaný Oborovou radou Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Českou imunologickou společností a nadací fondu pro imunologii Homunkulus, pod záštitou Evropské federace imunologických společností (EFIS)

Zveme všechny zájemce o imunologii na kurs „Buněčné a molekulární základy imunologie 2021" (viz Program níže), který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurs bude probíhat v termínu září 2021 - leden 2022.

pozvánka

Přednášky probíhají každý měsíc vždy v úterý od 9.00 hod., počínaje úterým  14. 9. 2021,  a dále pak 5. 10. 2021, 2. 11. 2021, 7. 12. 2021, 11. 1. 2022.

Pořadatel:

Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK, Česka imunologická společnost a nadace fondu pro imunologii Homunkulus