10. listopadu

Alergie na jed hmyzu v klinické praxi

Místo a datum konání:

Praha, Lékařský dům, 10. 11. 2022

Klasifikace:

Pracovní schůze

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
FN Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 00 Praha 10
tel.: 267 102 493, e-mail: petr.kucera@lf3.cuni.cz

MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
FN Plzeň, Ústav imunologie a alergologie, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: 377 104 347, e-mail: vachovam@fnplzen.cz