9. března

Alergie 2023 – Využití alternativní medicíny versus EBM

Místo a datum konání:

Praha, Palác Charitas, 9. 3. 2023

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČSAKI

Odborný garant:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5                   

tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz