3. března

Alergie 2022 – Biomarkery a AKI

Místo a datum konání:

Praha, Nemocnice Na Homolce, 3. 3. 2022

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz