11. března

Alergie 2021 – Stres, alergie, imunita a CNS

Místo a datum konání:

, 11. 3. 2021

program

Klasifikace:

Sympozium

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz