12. března

Alergie 2020 – Stres, alergie, imunita a CNS

Místo a datum konání:

Praha, Nemocnice Na Homolce, 12. 3. 2020

Klasifikace:

Sympozium

Web:

https://csaki-sympozium.cz/

Pořadatel:

ČSAKI

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5

tel.: 257 273 945, e-mail: petr.cap@homolka.cz