14. března

Alergie 2019 - Diferenciální diagnostika dušnosti

Místo a datum konání:

Praha, 14. 3. 2019

Nemocnice Na Homolce

Klasifikace:

Sympozium

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5
tel.: 257 273 945
e-mail: petr.cap@homolka.cz