14. března

Alergie 2019 - Diferenciální diagnostika dušnosti

Místo a datum konání:

Praha, 14. 3. 2019

Nemocnice Na Homolce

Klasifikace:

Sympozium

Web:

https://csaki-sympozium.cz/

Kontakt:

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Roentgenova 2, 150 30 Praha 5                   

tel.: 257 273 045, e-mail: petr.cap@homolka.cz