15. září

5. ALERGOFORUM

Místo a datum konání:

Brno, 15. – 16. 9. 2023

Pořadatel:

ALK Slovakia s.r.o. - odštěpný závod