9. Října

41. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Místo a datum konání:

Hradec Králové, 9. – 12. 10. 2024

Klasifikace:

Kongres

Pořadatel:

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie, Českou imunologickou společností, z. s., Slovenskou imunologicko