23. Února

3. kongres Alergologie a klinické imunologie pro praxi

Místo a datum konání:

Olomouc, 23. – 24. 2. 2024

Clarion Congress Hotel, Olomouc

Klasifikace:

Kongres

Pořadatel:

SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Oddělením alergologie a klinické imunologie FN Ostrava

Odborný garant:

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Kontakt:

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

OAKI FN Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba 

tel.: 597 373 011, e-mail: jaromir.bystron@tiscali.cz