3. listopadu

2. Škola Mladých alergologů a klinických imunologů

Místo a datum konání:

Humpolec, 3. – 5. 11. 2023

Humpolec, hotel Fabrika

Klasifikace:

Workshop

Pořadatel:

ČSAKI

Odborný garant:

MUDr. Jitka Poláková, MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Kontakt:

MUDr. Tomáš Milota, Ph.D.

Ústav imunologie 2. LF UK Praha, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 435 977, e-mail: tomas.milota@fnmotol.cz

MUDr. Jitka Poláková

Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň, Alej Svobody 80, 30460 Plzeň

tel.: 377104347, e-mail: polakovaj@fnplzen.cz