24. září

13. MORAVSKÝ SEMINÁŘ SESTER V OBORU ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Místo a datum konání:

Olomouc, 24. 9. 2022

Hotel Flora Olomouc

Krapkova 439/34, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Informace:

Účast na vdělávací akci zdarma. Omezená kapacita.

Bližší informace v pozvánce ZDE

Pořadatel:

SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Odborný garant:

doc.MUDr. Jaromír Bystroň, CSc., Mgr. Jana Kačorová, Ph.D., Daniela Henebergová