MVDr. Radslav Kinský

MVDr. Radslav Kinský 1928-2008

S velkým smutkem a trvalou vzpomínkou oznamujeme, že 12.10.2008 zemřel na následky svého onemocnění jeden ze zakladatelů reprodukční imunologie, MVDr. Radslav Kinský - osobnost, která se zasloužila o studium transplantační imunologie spolu s Jamesem Howardem a Avrianem Mitchisonem. Spolu s Guy Voisinem a Gerarden Chaouatem dr. Kinský na pařížském pracovišti propracovával znalosti o supresorových T buňkách, informace o síti a vazbách idotypové a placentární imunologické regulace, MHC reskripci, objevoval zákony vrozené imunity a úlohy NK buněk především na animálním, myším modelu.

Hrabě Kinský, výborný klavírista neznající not, vědecko-výzkumný pracovník v teoretické reprodukční imunologii, po návratu do své vlasti v roce 1991 postupně zrestauroval zámek, podpořil významně opravu kaple na Zelené hoře, zvelebil rybníkářství a lesnictví v oblasti Žďáru nad Sázavou.

Mám na tuto velkou osobnost spousty hezkých vzpomínek, ale dovoluji si uvést dvě. V roce 1985 jsme se poprvé sešli ve Varně, na kongresu reprodukční imunologie. Během závěrečném večírku dr.Kinský zpíval se všemi výzkumnými skupinami v jejich mateřštině (maďarsky, německy, česky, francouzsky, polsky, rusky, anglicky, slovensky, chorvatsky, španělsky). V roce 1992 (VII. Mezinárodní kongres slizniční imunity v Praze) mi dr. Kinský řekl: “Dostal jsem zpátky zámek a rozhodl jsem se, že budu podporovat českou reprodukční imunologii-“ A ta slova dodržel.

Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.