MUDr. Karel Nouza, DrSc.

MUDr. Karel Nouza, DrSc. 

 (narozen 21.5.1930, zemřel 30.12.2020)

 

Karel Nouza, významný český imunolog, se narodil ve Veselí nad Lužnicí jako první a jediné dítě svých rodičů, maminka byla z dobré měšťanské rodiny významných pekařů a tatínek byl učitelem v okolních vesnických jednotřídkách a později i řídícím učitelem. Reálné gymnázium studoval v Jindřichově Hradci, přechodně v době záboru školy za protektorátu jezdil do Soběslavi. Maturoval v r. 1947, lékařskou fakultu vystudoval v Praze, promoval v r. 1955. Po absolvování základní vojenské služby pracoval na interním oddělení nemocnice v Písku, odkud přešel do ÚHKT v Praze. Tam si ho vyhlédl a přivedl do ČSAV prof. Milan Hašek, což byl významný krok v jeho vědecké kariéře. Neméně významný byl i tříměsíční pobyt v týmu prof. Georgese Mathého v Ústavu kancerologie a imunogenetiky ve Villejuif u Paříže. Koncem 70. let přešel do Ústavu experimentální medicíny v Praze v Legerově ulici. V 80. letech na pracovišti reprodukční imunologie v pražském Ústavu péče o matku a dítě se podílel na významném rozvoji tohoto oboru. Posledních dvacet let života se věnoval studiu a propagaci působení proteolytických enzymů v mnoha oblastech lidského zdraví a nemoci a pomáhal založit soukromé ambulantní zařízení, zaměřené na klinickou imunologii a alergologii.
Doktor Karel Nouza složil atestaci I. a II. stupně z interního lékařství, postupně dosáhl vědeckého stupně kandidáta a později i dokola lékařských věd. Při příležitosti životního jubilea získal v roce 2005 čestné členství v ČSAKI a při 80. výročí narození mu v roce 2010 výbor ČLS JEP udělil své nejvyšší ocenění, zlatou medaili. Byl autorem či spoluautorem 138 časopiseckých prací, první práce s doc. Otakarem Blehou mu vyšla v r. 1956 ještě jako studentu medicíny. Následovaly významné publikace s prof. M. Haškem, G. Mathé a mnoha domácími i zahraničními vědci.  Spolu s prof. Ctiradem Johnem sepsal dvě obsáhlé učebnice imunologie, Imunologie a medicína (1972) a Imunologie zdraví a nemoci (1987). Pro širokou obec čtenářů byly určeny dvě popularizační knihy, Skrytá moc imunity (1981) a Rouby života (1985). Obě vyšly ve slovenském překladu i na Slovensku.
Vychoval řadu aspirantů, včetně zahraničních, kteří se následně věnovali samostatné vědecké práci. Zemřel v požehnaném věku 90 let. Jeho dílo zanechalo nezapomenutelnou stopu v na poli československé imunologie.

 

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.