MUDr. Karel Nouza, DrSc.

MUDr. Karel Nouza, DrSc. – 80 let

V květnu 2010 se dožil významného životního jubilea člen České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP MUDr.Karel Nouza DrSc. Na návrh této odborné společnosti mu k příležitosti jeho 80.výročí narození výbor České lékařské společnosti J.Purkyně udělil její nejvyšší ocenění, medaili ČLS JEP. Malá oslava jubilanta proběhla v úvodu Světového dne astmatu, konaného dne 6.5.2010 v Praze v Národním domě na Vinohradech a pořádaném Českou iniciativou pro astma společně s Českou společností alergologie a klinické imunologie a Českou pneumologickou a ftizeolgickou společností. Medaili předal osobně předseda ČLS JEP prof.MUDr.Jaroslav Blahoš, DrSc. Dostalo se tak zaslouženého ocenění význačnému lékaři – imunologovi, autorovi velkého množství odborných prací, včetně 3 monografií o imunologii v medicíně a 2 populárních knížek (Skrytá moc imunity, Rouby života). MUDr. Nouza je stále aktivní, v poslední době se zvláště věnuje dvěma oblastem – reprodukční imunologii, zkoumající účast imunity v neplodnosti a opakovaném potrácení, a propagaci léčby systémovou enzymoterapií. Blahopřejeme!

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie