Společnost

Česká společnost alergologie a klinické imunologie je dobrovolné sdružení lékařů, vysokoškoláků-nelékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, jejichž odborným zájmem je obor alergologie a klinická imunologie.

ČSAKI je autonomní organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, působící na území České republiky a jejím sídlem je Praha.


Granty ČSAKI

ČSAKI uděluje svým členům granty na zahraniční vzdělávací akce typu:

  • Pravidelné kongresy pořádané mezinárodními organizacemi (např. EAACI, ESID, WAO). Podmínkou je aktivní účast (přednáška, poster).
  • Sympózia k dílčím problematikám oboru AKI.
  • Krátkodobé školící akce (například "summer school").

Pro některé akce (například každoroční kongresy EAACI) jsou pravidelně vyhlašovány podmínky získání grantu ČSAKI. V případě, že nejsou granty na jinou konkrétní akce vypsány, je možno též požádat výbor ČSAKI o jeho udělení. Případné přidělení grantu pak bude zváženo individuálně.

Granty ČSAKI, více infomrací ke stažení zde