Databáze pracovišť se specializací na reprodukční imunologii

PRAHA

GENNET s.r.o.

Imunologická laboratoř

Palác Archa
Na Poříčí 26
110 00 Praha 1

Imunologická ambulance

MUDr. Eva Andrlíková
MUDr. Jana Vydláková

Laboratoř

Ing. Štěpánka Luxová (stepanka.luxova@gennet.cz)
RNDr. Zuzana Krátká, PhD. (zuzana.kratka@gennet.cz)

objednání pacientů: 00420 226 226 205
laboratoř: 00420 242 456 845

IMMUNIA spol. s.r.o.

Centrum prevence a léčby alergií a poruch imunity

Thámova 183/11
186 00 Praha 8
(ambulance též: AlergoHelp, Poliklinika Mazurská, Mazurská 484/2, Praha 8, tel.:+420 283 024 300)

Imunologická ambulance

MUDr. Eva Daňková, CSc.
MUDr. Ivana Šetinová

Laboratoř

Ing. Marie Havranová

objednání pacientů
ambulance: 00420 224 829 466, 00420 224 829 012

laboratoř: 00420 222 311 317

Synlab Czech s.r.o.

Ambulance alergologie a klinické imunologie

Mlynářská 4
110 00 Praha 1

Imunologická ambulance:

MUDr. Monika Hybenová
MUDr. Barbara Trnková

objednání pacientů: 00420 277 779 816

Ústav pro péči o matku a dítě

Ambulance reprodukční imunologie

Podolské nábřeží 157/36
147 00 Praha 4

Imunologická ambulance

MUDr. Barbara Trnková
objednání pacientů :+420 296 511 388             

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ambulance klinické a reprodukční imunologie

Karlovo nám. 32
121 11 Praha 2

Imunologická ambulance

MUDr. Karin Malíčková
MUDr. Zuzana Ambrusová

Laboratoř

prim. MUDr. Karin Malíčková (karin.malickova@vfn.cz)
Ing. Miroslav Hinďoš (miroslav.hindos@vfn.cz)

objednání pacientů: 00420 224 966 392
laboratoř: 00420 224 966 471

BRNO

AKI, spol. s r.o.

Alergologie, Klinická imunologie, Interna

Vinohrady 8
639 00 Brno

Imunologická ambulance

MUDr. Petra Vojířová
MUDr. Lenka Mišunová
MUDr. Eva Uhlířová

objednání pacientů: 420 543 244 969

HRADEC KRÁLOVÉ

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ústav klinické imunologie a alergologie
Ambulance pro diagnostiku imunologických poruch plodnosti

Sokolská 586 - budova č. 17
500 36 Hradec Králové

Imunologická ambulance

MUDr. Eva Malá (mala.eva@fnhk.cz)

Imunologická laboratoř

RNDr. Marcela Drahošová (marcela.drahosova@fnhk.cz)
PharmDr. Doris Vokurková,PhD. (doris.vokurkova@fnhk.cz)

objednání pacientů: 

MUDr. Eva Malá
sestra: Irena Urbanová

ambulance:  00420 495 833 751
kartotéka: 00420 495 832 104

PLZEŇ

Genetika Plzeň

Poradna a laboratoře reprodukční imunologie

Parková 1254/11A
326 00 Plzeň

Imunologická ambulance

prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc.
MUDr. Jan Cibulka, PhD.

Imunologická laboratoř

K. Bibková, DiS.

objednání pacientů: 

00420 377 241 529
00420 377 452 322
mobil: 603 174 793

ÚSTÍ NAD LABEM

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum imunologie a mikrobiologie
Oddělení klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie

Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem

Imunologická ambulance

MUDr. Jarmila Žižková

Imunologická laboratoř

RNDr. Jitka Pohořská

objednání pacientů: 

00420 477 751 820
00420 477 751 821

laboratoř:

00420 477 751 806

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Imunológia Medirex a.s., Bratislava

Imunologické laboratórium

Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava
Slovenská republika 

Imunologická laboratoř

RNDr. Elena Tibenská, PhD.

Laboratoř:

00421 220 829 317 
0421 918 400 172 

ImunoVital Centrum, Bratislava

Jašíkova 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
info@imunovital.sk

Imunologická ambulancia

MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
MUDr. Denisa Prokopičová

Laboratórium

RNDr. Elena Tibenská, PhD.

objednanie pacientov: 

00421 248 291 610
00421 903 412 824

laboratórium:

00421 918 400 172

Medicentrum Dzurilla, Nitra

Ambulancia reprodukčnej imunológie a laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Fatranská 5A
949 01 Nitra
Slovenská republika

Imunologická ambulancia

MUDr. Žaneta Dzurillová

Laboratórium

Mgr. Beáta Holíková

Objednávanie

Marieta Hupková
00421 914 212 977
repro@dzurilla.com

Alergoimunologické centrum, Prešov

Jurkovičova 18
080 01 Prešov
Slovenská republika
(též v Gyncare Košice http://gyncare.sk/)

Garant centra

MUDr. Martin Lešťan

Lekári                                                            

MUDr. Slávka Belvončíková                          
MUDr. Zuzana Vojtušová                               

Nutričný špecialista                                    

Mgr. Judita Páleníková

Objednávanie:

presov@alergoimun.sk
00421 948 086 880
00421 517 581 544

NOVĚ PŘIPRAVOVANÁ PRACOVIŠTĚ

AREPIM s.r.o., Praha

Ambulance pro diagnostiku imunologických poruch plodnosti

Ohmova 271
109 00 Praha 10 - Petrovice

Imunologická ambulance

MUDr. Jindřich Madar, CSc.
jindrich.madar@arepim.cz

Ředitelka

Ing. Andrea Kestlerová
sekretariat@arepim.cz

ambulance:
00420 271 075 312

objednání pacientů:
00420 604 434 487

GENNET s.r.o., Praha

Imunologická laboratoř

Zaměření pracoviště

 • imunologická léčba párů s poruchou plodnosti
 • akreditovaná imunologická laboratoř zajišťující velké spektrum imunologických vyšetření včetně alergologie, cytometrie, imunofluorescence
 • cytometrické a mikroskopické vyšetření ejakulátu
 • vědecko - výzkumná činnost (apoptóza spermií a její vliv na fertilitu mužů)

V rámci kliniky:

 • andrologická a gynekologická péče, IVF centrum, genetické oddělení, embryologie atd.

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. imunity
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (např. produkce cytokinů, aktivita NK)
 • vyšetření imunitní reakce páru - in vitro stimulace lymfocytů partnerky pomocí spermií partnera
 • Vyšetření ejakulátu cytometricky
 • Fragmentace DNA ve spermiích
 • Vyšetření apoptotických spermií
 • Protilátky proti spermiím v ejakulátu

V rámci IVF laboratoře

 • Spermiogram

IMMUNIA spol. s.r.o., Praha

Zaměření pracoviště

 • ambulantní péče se zaměřuje na komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s imunopatalogickými stavy včetně párů s imunologickými poruchami plodnosti.
 • těsné spojení s plně vybavenou imunologickou laboratoří
 • akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů v alergologii a klinické imunologii (praktická část i laboratoř)
 • publikační činnost

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. imunity
 • Buněčná imunita, včetně regulačních T lymfocytů
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (aktivita NK)
 • Vyšetření ejakulátu
 • Fragmentace DNA spermií

Synlab czech s.r.o., Praha

Ambulance alergologie a klinické imunologie

Zaměření pracoviště

 • ambulantní provoz se specializuje především na alergologii, klinickou imunologii, na diagnostiku a případnou terapii  imunologických poruch plodnosti páru

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. imunity
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (aktivita NK)
 • Vyšetření ejakulátu cytometricky
 • Spermiogram
 • Protilátky proti spermiím v ejakulátu

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Ambulance reprodukční imunologie

Zaměření pracoviště

 • imunologická léčba párů s poruchou plodnosti

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. imunity
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Spermiogram

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Ambulance klinické a reprodukční imunologie

Zaměření pracoviště

 • komplexní péče o páry s imunologickými faktory poruch plodnosti
 • pedagogická činnost týkající se pregraduální a postgraduální výuky
 • ústav je akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii (praktická část - lékaři, VŠ nelékaři, zdravotní laboranti)
 • vědecko-výzkumná činnost (význam regulačních T lymfocytů v graviditě, komplement a poruchy plodnosti)

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. Imunity
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (produkce cytokinů)

AKI,spol. s r.o., Brno

Alergologie, Klinická imunologie, Interna

Zaměření pracoviště

 • ambulantní provoz se specializuje především na alergologii, klinickou imunologii, internu, revmatologii a ORL.
 • lékaři společnosti AKI provádí diagnostiku a případně i léčbu žen s imunologickou poruchou plodnosti.
 • součástí pracoviště je plně vybavaná imunologická laboratoř, která poskytuje laboratorní služby, mimo jiné i v oblasti reprodukční imunologie.

Přehled vyšetřovaných metod

 • Základní parametry humor. imunity
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (aktivita NK)
 • Protilátky proti spermiím v séru

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ambulance pro diagnostiku imunologických poruch plodnosti

Zaměření pracoviště

 • komplexní imunologické (s dostupností specializované způsobilosti pro interní a endokrinologickou péči) vyšetření párů s poruchou plodnosti, komplexní posouzení příčin poruch plodnosti s přímým směřováním k příslušným odbornostem v dostupnosti pracoviště Fakultní nemocnice
 • akreditované specializované pracoviště ČR pro pregraduální i postgraduální pedagogickou činnost v oboru Klinická imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzity Karlovy

Přehled vyšetřovaných metod

 • Vyšetření specifické i nespecifické buněčné a humorální imunity
 • Autoimunitní screening při poruchách plodnosti
 • Screening prozánětlivého stavu organismu
 • Endokrinologický screening, včetně vyšetření autoimunitního terénu
 • Funkční testy buněk, vč. vyšetření NK buněk specifickými antigeny
 • Vyšetření inhibice specifickými antigeny u mužů i u žen

Genetika Plzeň

Poradna a laboratoře reprodukční imunologie

Zaměření pracoviště

 • páry se sníženou plodností
 • imunologická a gynekologická péče
 • prenatální péče
 • genetická vyšetření páru, preimplantační genetická diagnostika, ultrazvuková diagnostika
 • postnatální genetická vyšetření
 • výzkum magisterského a doktorandského studia
 • vědecko - výzkumná činnost ve spolupráci s LF UK a  s Biomedicínským centrem v Plzni a dalšími výzkumnými pracovišti doma i v zahraničí

Přehled vyšetřovaných metod

 • Screening protilátek proti pohlavním buňkám (spermiím, vajíčkům)- v séru, ovulačním sekretu, peritoneální a folikulární tekutině
 • Panel antifosfolipidových protilátek
 • Penetrační testy
 • Vyšetření ejakulátu vč.intrakrozomálních enzymů
 • Spermiogram
 • Vyšetření lokálních NK buněk v endometriu
 • AMH

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum imunologie a mikrobiologie
Oddělení klinické imunologie a alergologie
Oddělení laboratorní imunologie

Zaměření pracoviště

 • kompletní diagnostika a léčba alergií
 • kompletní diagnostika a léčba ostatních imunopatologických stavů
 • centrum pro léčbu primárních imunodeficitů
 • diagnostika a případně léčba poruch plodnosti
 • nedílnou součástí pracoviště je kompletně vybavená imunologická laboratoř

Přehled vyšetřovaných metod

 • Humorální imunita
 • Buněčná imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkční testy buněk (produkce cytokinů, aktivita NK-buněk)
 • Vyšetření ejakulátu cytometricky

Imunológia Medirex a.s., Bratislava

Imunologické laboratórium

Zameranie pracoviska

 • komplexná imunologická diagnostika
 • diagnostika autoimunitných ochorení
 • diagnostika alergických ochorení
 • prietoková cytometria
 • reprodukčná imunológia
 • latentná tuberkulóza
 • Funkčné testy lymfocytov (produkcia cytokínov)
 • spolupráca s univerzitami (FaFUK, PriFUK BA) – diplomové práce z problematiky reprodukčnej imunológie

Prehľad  vyšetrovaných metód

 • Základné parametre humor. imunity
 • Bunková imunita
 • Autoprotilátky + antifosfolipidové protilátky + celiakia
 • Funkčné testy lymfocytov (produkcia cytokínov)
 • Vyšetrenie ejakulátu cytometricky
 • Protilátky proti spermiam, ovariam, zona pellucida v sére
 • Protilátky proti spermiám v ejakuláte voľné, viazané

ImunoVital Centrum, Bratislava

Imunologická ambulancia

Zameranie pracoviska

 • komplexná starostlivosť o páry s imunologickými faktormi porúch reprodukcie,
 • moderná diagnostika a liečba pľúcnych ochorení a porúch imunity u detí aj dospelých, 
 • špecifická starostlivosť o športovcov a pacientov s onkologickými, reumatickými a imunitnými ochoreniami

Prehľad  vyšetrovaných metód

 • Základné parametre humor. imunity
 • Bunková imunita
 • Autoprotilátky + antifosfolipidové protilátky
 • Funkčné testy buniek (produkcia cytokínov)
 • Vyšetrenie ejakulátu cytometricky
 • Protilátky proti spermiam, ovariam, zona pellucida

Alergoimunologické centrum, Prešov

Zameranie pracoviska

 • komplexná starostlivosť o páry s imunologicky podmienenými poruchami plodnosti
 • celkové alergo - imunologické vyšetrenie, nutričné vyšetrenie a   poradenstvo so zameraním na plodnosť
 • vyšetrovanie v prešovskom pracovisku, ako aj v košickom Gyncare (prepojenie reprodukčného imunológa s  gynekológmi, andrológom, embryológom, genetikom a laboratóriami)

Prehľad  vyšetrovaných metód

 • Základné parametre imunity
 • Bunková imunita
 • Autoprotilátky vrátane reprodukčných
 • Funkčné testy buniek (napr. produkcia cytokínov, aktivita NK)
 • Vyšetrenie ejakulátu cytometricky, spermiogram
 • Protilátky proti spermiám v ejakuláte
 • MIF (trofoblast, spermie)
 • Vyšetrenie nutričným špecialistom so zameraním na plodnosť, analýzy telesného zloženia

Medicentrum Dzurilla, Nitra

Ambulancia reprodukčnej imunológie a laboratórium klinickej imunológie a alergológie

Zameranie pracoviska

 • komplexná starostlivosť o páry s poruchou plodnosti z imunologických príčin
 • akreditované pracovisko SZU pre postragraduálne vzdelávanie v klinickej imunológii a alergológii

Prehľad vyšetrovaných metód

 • Základné parametre humor. imunity
 • Bunková imunita
 • Autoprotilátky
 • Funkčné testy lymfocytov (produkcia cytokínov, aktivita Nk buniek)
 • Vyšetrenie ejakulátu cytometricky
 • Protilátky proti spermiám v ejakuláte voľné, viazané
 • vyšetrenie ovulačného hlienu

AREPIM s.r.o., Praha

Ambulance pro diagnostiku imunologických poruch plodnosti

Zaměření pracoviště

 • komplexní péče o páry s imunologickými faktory poruch plodnosti
 • samostatné vyšetření poruchy plodnosti u muže
 • samostatné sledování vývoje imunity u ženy v graviditě
 • pedagogická činnost týkající se pregraduální a postgraduální výuky
 • vědecko-výzkumná činnost (aborty, těhotenské patologie, intraakrozomální proteiny spermií)

Přehled vyšetřovaných metod

 • Parametry humor. imunity
 • Specifická buněčná imunita (MIF- spermie + trofoblast)
 • Autoprotilátky (APA, anexin V, ATPO, RF)
 • Funkční testy buněk (např. produkce cytokinů)
 • Spermiogram
 • Protilátky proti spermiím v ejakulátu
 • Funkční testy spermií (např. postkoitální test)