Členství

Členství v ČSAKI je buď řádné či čestné.

Řádným členem ČSAKI se může stát lékař, nelékař-vysokoškolák, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasil s posláním a cíli České lékařské společnosti a zaváže se přispívat k jejich plnění. Toto členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné členství výborem ČSAKI.

Čestným členem ČSAKI se může stát osobnost, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru alergologie a klinické imunologie. Zásady udělování čestného členství jsou upraveny zvláštním předpisem České lékařské společnosti.

Přesné podrobnosti o registraci, stejně jako formuláře přihlášek a kontaktní adresu, naleznete na stránce Registrace.