Cena Vladimíra Zavázala

Je od roku 1999 každoročně udělována výborem ČSAKI na počest prof. MUDr. Vladimíra Zavázala, DrSc. - osobnosti světového formátu - významným představitelům české alergologie a klinické imunologie, kteří se svou odbornou činností zasloužili o rozvoj tohoto oboru. Cena je udělována tradičně na jarním sympoziu „Alergie“, konaném vždy 2. čtvrtek v měsíci březnu, poslední roky v Kongresovém sále Nemocnice Na Homolce v Praze.

Laureáti ceny:

1999 – MUDr. Ondřej Rybníček

2000 -  MUDr. Květuše Etlerová a MUDr. Irena Krčmová + kolektiv OKIA Hradec Králové

2001 -  doc. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

2002 – MUDr. Ester Seberová

2003 -  MUDr. Bronslava Novotná

2004 – doc. MUDr. František Kopřiva, CSc.

2005 – doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

2006 – MUDr. Martin Fuchs

2007 – doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

2008 – prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

2009 – prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.

2010 – prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.

2011 – prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc.

2012 -  RNDr, Vlastimil Král, CSc.

2013 – RNDr. Ivo Lochman, CSc.

2014 -  doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

2015 – prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

2016 – prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

2017 – prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

2018 – prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.

2019 – MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

2020 – doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.