Zrušení akcí !!!

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která zakázala konání veřejných akcí s větším počtem účastníků než 100, Vám s politováním oznamuji, že se nebude konat akce Alergie 2020 dne 12. 3. v Nemocnici Na Homolce. O případném náhradním termínu konání bude rozhodnuto dle objektivních možností a případnou informaci včas sdělíme.

Ze stejného důvodu bylo zrušeno i konání XXVII. Luhačovických dnů v termínu 20. – 21. 3. 2020.

S přáním pevného zdraví

Petr Panzner


Další aktuality