Zemřel přední český alergolog prof. MUDr. Václav Špičák

Česká společnost alergologie a klinické imunologie je zasažena smutnou zprávou o úmrtí prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc., nestora oboru alergologie a klinické imunologie v České Republice. Žádná slova nevyjádří upřímný zármutek, který nám tato zpráva způsobila. Pan profesor bude nepochybně v našich myslích i srdcích žít dál. Je to jeho velký dar nám všem!

Poslední rozloučení se konalo ve velké obřadní síni Strašnického krematoria ve čtvrtek 19. 9. v 11 hodin.

Zádušní mše se bude konat ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 15,30 hodin, kostel sv. Ludmily, Nám. Míru, Praha 2.

Smuteční parte


Další aktuality