XL. Sjezd slovenských a českých alergologů a klinických imunologů

Kongres se bude konat ve dnech 18. - 21.10. 2023 v Horným Smokovci Vysoké Tatry.

Termín pro zaslání abstraktů a přihlášek k aktivní účasti: 15.6. 2023

Termín přihlášek k pasivní účasti: 15.9. 2023

Bližší informace naleznete v www.amedi.sk


Další aktuality