Vzdělávací granty ČSAKI

Česká společnost alergologie a klinické imunologie vypisuje pro své členy vzdělávací granty umožňující aktivní účast na akcích pořádaných Evropskou společností alergologie a klinické imunologie (EAACI), evropskou společností pro imunodeficience (ESID), případně dalšími organizacemi zaměřenými na alergologii a klinickou imunologii. Podmínky účasti na těchto akcích jsou:

  1. Členství v ČSAKI.
  2. Aktivní účastna na příslušné akci formou přijatého posteru nebo přednášky.
  3. Věk max. 40 let v době konání příslušené akce.
  4. Pokud je možné na příslušenou akci získat grant organizátorů, je nutno doložit, že se žadatel ucházel o uvedený grant. Pokud žadatel získá grant od organizátorů, nebude grant ČSAKI vyplacen, případně je možné žádat o uhrazení dalších nutných výdajů, které prokazatelně nebyly pokryty grantem pořadatele příslušené akce.

Podpora bude vyplacena formou cestovního příkazu s maximální úhradou 40 000 Kč. Příjemce je povinen využívat prostředky hospodárně (letenka turistické třídy, ubytování v hotelu kategorie ***). Není propláceno stravné.

Deadline podání přednášek se shoduje s deadlinem podání přihlášek k aktivní účasti na příslušenou akci.

Přihláška musí obsahovat:

  • Stručný motivační dopis charakterizující příslušnou akci a přínos účasti žadatele na této akci
  • Kopii odeslaného abstraktu
  • Kopii občanského průkazu nebo jiného osobního průkazu umožňující zkontrolovat věk žadatele
  • Čestné prohlášení o tom, že bylo požádáno o grant u organizátora akce, pokud to bylo možné. Později je nutno dodat kopii odmítnutí této žádosti od organizátora akce.

Přihlášku je nutno odeslat e-mailem na adresu vědeckého sekretáře ČSAKI. Požadavek bude následně projednán výborem ČSAKI, který definitivně rozhodne o přidělení grantu. Proti rozhodnutí výboru ČSAKI není odvolání.

Prezentace ke Vzdělávací granty ČSAKI ke shlédnutí zde.


Další aktuality