Vyjádření výboru ČSAKI ke zvýšení doplatku na Alutard SQ hmyzí alergeny

Výbor ČSAKI byl na dubnové výborové schůzi informován firmou ALK Slovakia s.r.o. o plánované změně prodejní ceny preparátu Alutard SQ hmyzí alergeny od 1. 5. 2021 a z toho vyplývajícím zvýšení doplatku pacienta na enormní částku. Současně jsme obdrželi ujištění, že firma bude neprodleně o této skutečnosti informovat alergology. Řešení, které navrhuje firma, nicméně nepovažujeme za pro praxi příliš reálné. Proto jsme s firmou diskutovali o jiných potenciálních variantách řešení a vyslovili jsme příslib podpory a součinnosti při hledání lepších řešení. Naší jednoznačnou snahou bude společně s firmou ALK vyřešit tuto věc co nejdříve.  

Ohledně výlučnosti preparátu Alutard SQ hmyzí alergeny a jeho nezbytnosti pro naše pacienty jsme se vyjadřovali již v minulosti, bohužel náš požadavek nebyl akceptován.

20.4.2021 akutalizace 

Po jednání ČSAKI se SÚKLem bylo oznámeno, že SÚKL zahájí hloubkovou revizi alergenových vakcín pro léčbu alergie na hymzí žihadlo, která by mohla vést k úpravě úhrady těchto preparátů. Firma ALK Slovakia s.r.o. současně oznámila, že svůj krok (zvýšení ceny těchto vakcín) zatím odkládá.

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP k Hodnocení žádosti o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku ALUTARD SQ HMYZÍ ALERGENY


Další aktuality