Volby do výboru ČSAKI

Vážení členové ČESKÉ SPOLEČNOSTI ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE ČLS JEP,

 

během listopadu a prosince 2021 proběhnou volby do výboru a revizní komise naší společnosti. Vlastní volba bude probíhat elektronicky, proto je pro její zdárný průběh třeba mít k dispozici správné elektronické kontakty na každého z vás. Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat o kontrolu funkčnosti e-mailové adresy, kterou máte uvedenu v databázi členské evidence ČLS JEP. Vaše adresa je správně funkční v případě, že na ni dostáváte průběžně (prakticky každý měsíc) informace o akcích ČSAKI, případně další informace z ČSAKI.

Pokud tomu tak není, zašlete laskavě  Vaši správnou e-mailovou adresu nejpozději do 15.11.2021  na emailou adresu členské evidence   cle@cls.cz. Další komunikace k volbám bude probíhat přes  Vámi aktualizovanou adresu či přes adresu stávající, pokud ji aktualizovat nebudete.

Ve druhé polovině listopadu předpokládáme tvorbu volebních kandidátek na podkladě vašich návrhů, ke kterým budete všichni včas vyzváni. Z vytvořených kandidátních listin bude následně volen  patnáctičlenný výbor společnosti a tříčlenná revizní komise, tak abychom nejpozději po polovině prosince měli k dispozici výsledky.  O postupech a průběhu příprav  resp.voleb budete průběžně informováni.

 

Za volební komisi

MUDr. Pavel Štipl – předseda

MUDr. Magdaléna Herknerová, Ph.D.

MUDr. Kateřina Absolonová


Další aktuality