Udělena čestná  členství  ČSAKI ČLS JEP

Udělena čestná  členství  ČSAKI ČLS JEP

Výbor ČSAKI ČLS JEP uděluje při příležitosti životního jubilea  čestná  členství členům odborné společnosti : MUDr. Pavel Macháček, MUDr. Jan Richter za vynikající práci a příkladnou prezentaci oboru.

Výbor rozhodl jednomyslně.  K fyzickému předání  čestných členství dojde  po ukončení nouzového stavu, při první vhodné příležitosti.  


Další aktuality