Podmínky předpisu koncentrátu lidského C1-INH - Berinertu

Na základě jednání s VZP byly stanoveny současné podmínky předpisu koncentrátu lidského C1-INH - Berinertu. Ten je v této chvíli možno předepisovat pouze jako profylaxi vzniku otoků, zejména před chirurgickými zákroky. Příčinou tohoto omezení je fakt, že Berinert stále nemá stanovenu úhradu.
Po krátké diskuzi VZP ČR oznámila, že je připravena navázat na režim individuálně posuzovaných žádostí o povolení úhrady LP Berinert. Byly domluveny následující podmínky:
  • půjde o indikaci profylaxe u pacientů s dg. HAE a výhradně před konkrétním plánovaným intervenčním zákrokem k zabránění vzniku život ohrožujícího edému;  
  • žádosti budou směrovány ze strany indikujícího pracoviště na místně a smluvně příslušné pracoviště VZP ČR (příslušné indikujícímu lékaři);
  • tyto budou konzultovány – posouzeny a evidovány ústředním odborem kontroly a revize zdravotní péče prostřednictvím krajského pracoviště VZP ČR;
  • půjde o povolování úhrady při předpisu na recept;
  • jen výjimečně bude možné zpětné povolení úhrady, protože standardně bude administrováno tak, jak ukládá zákon č. 48/1997 Sb., vždy předem, tedy před případnou aplikací před konkrétním plánovaným zákrokem;
  • nenadálou potřebu vybavení pacienta ampulí Berinertu by však pracoviště měla řešit tak jako dosud zásobou léčiva koupeného a uhrazeného z lékového paušálu;
  • VZP ČR nebude zatím jinak regulovat úhradu, ale zhruba v polovině roku vyhodnotí objem péče a v případě, že by počty pacientů/balení léčiva přesáhly dosud uhrazené počty a z toho vycházející předpoklad, pak bude projednán další postup se zástupci OS;
  • po odsouhlasení zápisu bezprostředně zástupci OS i VZP ČR seznámí terén (lékaře a revizní lékaře) s výše uvedeným.
Je třeba podotknout, že léčba vlastního otoku by měla být prováděna pouze podáním Firazyru. Ten je v současné době jediným lékem pro tuto indikaci se stanovenou úhradou. Distribuce Firazyru jde cestou dříve stanovených Firazyrových center – FN Motol, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN u sv. Anny v Brně. Naproti tomu preskripce Berinertu nebyla nijak „centrově“ omezena. Toto podmínky byly vyjednány s VZP. Nemusí se vztahovat na ostatní pojišťovny!

Výbor ČSAKI

Další aktuality