Očkování pacientů s HAE proti COVID-19

Očkování pacientů s HAE proti COVID-19 je vhodné. Onemocnění hereditárním angioedémem samo o sobě neřadí pacienty do skupiny s vyšším rizikem vyžadující očkování prioritně. Indikace prioritního očkování u nich závisí na věku a dalších přidružených diagnózách (event. užívané medikaci či profesi). Jako u ostatních pacientů je nutné i u pacientů s HAE respektovat obecné kontraindikace očkování, zejména známou přecitlivělost na složky vakcíny, anafylaxe po vakcinaci v anamnéze a akutně probíhající horečnaté onemocnění. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte lékaře v dispenzarizujícím centru HAE.


Další aktuality